Voorwaarden

Algemene voorwaarden.
 (Versie geldig vanaf 1 januari 2020)

Tafelbergtickets zijn geldig voor een enkele reis en/of
terugreis afhankelijk van het type kaarten dat is uitgegeven op het moment van aankoop. Diensten inclusief tickets
gekocht zijn geldig voor de beoogde tijd- en datumbereiken.

De kabelbaan van de Tafelberg kan op elk moment sluiten om:
uitsluitend naar goeddunken van het bedrijf Table Mountain Aerial Cableway. Tafel
Bergtickets hebben geen invloed op de activiteiten van de kabelbaan.

Jaarlijks onderhoud van de Tafelberg-kabelbaan is meestal:
tussen 8 juli en 29 augustus van elk jaar. Tafelberg antenne
Kabelbaanbedrijf is gedurende deze tijd verantwoordelijk voor kantooruren.

Kinderen jonger dan vier jaar die met de kabelbaan reizen, doen dat meestal
geen Tafelberg Tickets nodig. Voogden of ouders van bezoek
kinderen onder de leeftijd van 18 moet vaak aanwezig zijn.

Tafelbergtickets kunnen als elektronisch worden aangeboden
vouchers aan het dienstdoende personeel indien gevraagd bij de tourniquet. Dergelijke tickets zijn
leesbaar zolang de streepjescodes groot genoeg zijn om door de machine(s) te worden gescand.

Restitutie is niet mogelijk met Tafelberg Tickets, en
de koper/s kunnen onafhankelijk overleggen met de betreffende partij die de tickets uitgeeft
van de T's en C's van de Table Mountain Tickets-website.

Table Mountain Aerial Cableway behoudt zich het recht voor om te wijzigen
ticketkosten en openingstijden zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker(s) en/of
kopers van dergelijke tickets via Tafelberg Tickets.

Algemene voorwaarden van derden kunnen van toepassing zijn in aanvulling op:
Tafelberg tickets. Gebruiker(s) en/of koper(s) zijn verantwoordelijk voor:
kennis onderhouden en op de hoogte blijven van de Algemene voorwaarden.

De Algemene voorwaarden van Tafelbergtickets zijn onderhevig aan:
de huidige versie gepubliceerd op TableMountainTickets.com op het moment van gebruik.
De gebruiker aanvaardt de algemene voorwaarden door gebruik te maken van de website.

Onze Algemene Voorwaarden bevatten specifieke bepalingen om:
aansprakelijkheid beperken, risico toewijzen, of kennis en feiten vormen door te geven
informatie. Speciale aandacht kan worden besteed aan de woorden.

 Beperkt vermogen om te herstellen van geleden verliezen
resultaat van het gebruik van websites die zijn gekoppeld aan en inclusief Tafelbergtickets
handhaaft het enige doel van deze Algemene Voorwaarden.

Alle transacties en gebruik van websites, inclusief tafel
Mountain Tickets en domeinen die direct en indirect verband houden met
de aankoop van tickets is op het uitgangspunt dat de gebruiker boven is 18.

Gebruikers van Table Mountain Tickets hebben nog geen wettelijke leeftijd nodig
voogden boven de wettelijke leeftijd om te communiceren met de websites voor tickets.
Toestemming moet worden verkregen van voogden in gevallen waarin minderjarigen zijn toegestaan
gebruik.

Algemene voorwaarden op de Table Mountain Tickets-website
kan van tijd tot tijd veranderen. Verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van TableMountainTickets.com
Algemene voorwaarden zijn de gebruikers.

Table Mountain Tickets is niet aangesloten bij, geassocieerd,
geautoriseerd, onderschreven door of op enigerlei wijze officieel verbonden met de bedrijven,
voornamelijk het kabelbaanbedrijf en andere diensten.

Table Mountain Tickets behoudt zich het recht voor als een geregistreerde
merknaam, en alle verwante namen, merken, emblemen, en/of afbeeldingen zijn de
eigendom van de respectieve bedrijven die geen verband houden met handelsmerken.

Materiaal op TableMountainTickets.com is voor redactioneel en
beschrijvende doeleinden. Tafelberg Tickets maakt geen aanspraak op het gebruik van
handelsmerknamen en afbeeldingen of suggesties voor goedkeuring.

Table Mountain Tickets heeft een poging gedaan om alles uit te lichten
relevante woorden die van belang kunnen zijn voor auteurs, uitgevers, en/of
bedrijven van de respectieve termen die de handelsmerkstatus hebben.

Handelsmerkstatus van bepaalde woorden kan niet worden benadrukt
vanwege de relevante categorie van diensten die voortvloeien uit het gebruik van de tickets
website, en andere eigendomsrechten kunnen op de site bestaan.

Table Mountain Tickets spreekt geen oordeel of intentie uit
om de geldigheid van de juridische status van een woord of handelsmerk te beïnvloeden, inclusief
andere merkgebonden merken van het gebruik van tickets die worden aangeboden service.

Hyperlinks en de omleiding van de gebruiker op Table
De websites van Mountain Tickets hebben geen invloed op de geldigheid van de Voorwaarden en
Omstandigheden indien gebroken blijken te zijn, inclusief degenen die tijdelijk zijn
omlaag.

Vergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van Tafelbergtickets
website is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Tafelberg Tickets maakt geen
aanspraak op vergoeding van kosten ontstaan ​​door het gebruik van de website.

Het gebruik van de website is bedoeld voor de gebruiker om
koop Tafelberg tickets. Misbruik van de website van Tafelbergtickets,
inclusief de illegale verspreiding van materiaal zijn allemaal verboden.

Herdistributie van het materiaal op de Tafelberg
Tickets website is ten strengste verboden, en die acties die gebruik maken van de
content geleverd door Table Mountain Tickets is niet toegestaan.

Gebruikers mogen de website van Table Mountain Tickets niet gebruiken in a
manier die het bedrijf zou brengen, medewerkers, of gelieerde ondernemingen in een geschil
met andere bedrijven, natuurlijke personen, of tegenstrijdige ticketservice.

Onrechtmatig gebruik van de website van Table Mountain Tickets is
ten strengste verboden en alle geldende wetten van de Republiek Zuid-Afrika.
Het is gebruikers verboden inbreuk te maken op de rechten van een persoon of bedrijf.

Het schenden van rechten van derden is verboden, hoewel de
verspreiding van materiaal dat obsceen is, misleidend, onnauwkeurig, lasterlijk,
en niet legaal in strijd met auteursrecht of intellectuele eigendomsrechten.

Er mag geen kennisgeving worden gedaan aan gebruikers die rechten schenden
leidt tot verwijdering, verwijdering, of het vasthouden van informatie die leidt tot onrechtmatige
praktijken die worden opgeslagen en/of verwijderd door Tafelberg Tickets.

De inhoud die op Tafelberg-tickets wordt gevonden, is dat meestal niet
gecontroleerd, bewerkt, gecontroleerd, of gefilterd indien ingediend door websitegebruikers en
opmerkingen, blogs, forums, en chatgroepen worden niet goedgekeurd.

Tafelbergtickets vertegenwoordigen niet de mening van zijn
gebruikers en geeft geen toestemming voor dergelijke informatie, noch voor het onderschrijven van informatie
voortkomend uit websites, inclusief die van websites van derden.

Eigendomsrechten, inclusief zonder beperking
handelsmerken, auteursrechten, en octrooirechten op de website, en de inhoud
daarvan behoren tot Tafelberg Tickets, en de licentiegevers zijn website
erbij horen.

Collectieve werken en afgeleide werken die zijn gemaakt met
inhoud van een of meer gebruikers blijft eigendom van Table Mountain Tickets;
echter, originele inhoud ingediend blijft gebruikers.

Informatie ingediend bij Table Mountain Tickets verleent de
websitebeheerders en derden onherroepelijk, doorlopend, wereldwijd,
overdraagbaar, sublicentieerbaar, en royaltyvrije licentie om te distribueren.

De distributie omvat het vrij zijn van enige beperking,
ook door te wijzigen, reproduceren, compileren, publiceren, publiekelijk toestaan,
verspreiden van, uitzending, en het promoten van al het materiaal.

Table Mountain Tickets biedt geen garantie voor de informatie
verstrekt door gebruik te maken van de website. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van informatie
voortkomend uit de site en alle informatie via derden.

Informatie die wordt ontvangen door het gebruik van de website kan
bevatten kwaadaardige code, inclusief virussen en / of malware. Gebruikers van de gegevens zijn
verantwoordelijk voor het zelfstandig controleren.

Toegang tot de website van Table Mountain Tickets is gratis
gratis en gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Tafelberg Tickets zijn niet
verantwoordelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

De aansprakelijkheid van Tafelberg Tickets is beperkt door de:
wetten van de Republiek Zuid-Afrika voor elke claim in verband met de website
gebruik. Table Mountain Tickets is niet verantwoordelijk voor nalatigheid.

Tafelberg Tickets en de website hardware en
software, inclusief de inhoud en geleverde diensten, worden beperkt door zodanige dat:
kunnen niet worden uitgedrukt en worden anderszins beheerst door de wet.

De website wordt aangeboden naar eigen goeddunken van Table
Berg Tickets, en het recht is voorbehouden om te veranderen, wijzigen of stopzetten
delen van functies of functies in zijn geheel, inclusief de diensten of andere.

Updates van de algemene voorwaarden zijn voor rekening van de gebruiker
verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven en op de hoogte te blijven van de wijzigingen. Tafel Berg
Tickets behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de T's en C's te wijzigen.

Wachtwoorden zijn mogelijk vereist en het maken van een account via het
gebruik van de website of van externe providers. Transacties afgesloten op de
accounts van de gebruikers worden gemaakt op basis van de aansprakelijkheid van de gebruiker.

Gepersonaliseerde diensten kunnen worden aangeboden door het gebruik van
gegevens die door gebruikers worden verstrekt bij het invoeren van persoonlijke gegevens; echter, dergelijke
informatie naar Tafelberg Tickets wordt gebruikt om ervaring mee te rijden
verbeteringen.

Interessante informatie mag gedeeld worden met de beoogde
e-mail nadat tickets zijn gekocht of wanneer u contact opneemt met Table Mountain Tickets
interesse in relevante informatie communiceren naar de eindgebruiker.

Gelieerde entiteiten of individuen hebben toegang tot vertrouwelijke
informatie, en vertrouwelijke of gevoelige informatie mag niet worden gedeeld
met Tafelbergtickets, tenzij het niet-vertrouwelijk is in de vrijgave ervan.

Het verstrekken van informatie aan Tafelberg Tickets is onderworpen
naar de algemene voorwaarden, Privacybeleid, en andere mededelingen weergegeven op de
website. De verstrekte informatie mag worden gebruikt in overeenstemming met de T's en C's.

Informatie kan ook worden gebruikt voor het verwerken van de Tafelberg
Ticketbestellingen en -aanpassingen en ondersteuning van de gebruiker naar de website
interacties. Het verzamelen van gebruikersinformatie kan aan de gang zijn.

Tafelbergtickets kunnen inkomend of uitgaand filteren
berichten om te identificeren, het beperken en/of voorkomen van de doorgifte van onrechtmatige of
ander materiaal en/of inhoud. Informatie kan worden bewaard voor later gebruik.

Algemene voorwaarden tickets.

De website van Table Mountain Tickets vermeldt de prijs van diensten
in verschillende valuta op basis van een aantal gebruikersvoorkeuren en de betaling
verwerker waarvoor de website mogelijk niet onder controle is.

De getoonde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Zuid
Afrikaanse Randen (ZAR). Prijzen kunnen onderhevig zijn aan valutawisselingen met meerdere
leveranciers of dienstverleners in de keten om tickets te verstrekken.

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht op de geadverteerde prijs van
de Tafelberg-tickets en gebruikers aanvaarden aansprakelijkheid voor andere kosten zoals:
conversies, wisselkoersen, wisselkoersfluctuaties, en bankkosten.

Table Mountain Tickets is een service voor tickets in opdracht van de aanbieders,
bedrijf, of organisatie. Als zodanig, Tafelberg Tickets kunnen een kosten
premie bovenop de basiskostprijs van de goederen en/of diensten.

Aankopen van tickets kunnen onderhevig zijn aan extra kosten in
de structuur van de basiskosten van Tafelbergtickets. Bij de prijs inbegrepen
van de geadverteerde Tafelberg-tickets kunnen kosten zijn die niet zichtbaar zijn voor gebruikers.

Premies voor Tafelberg-tickets kunnen al dan niet inbegrepen zijn
diensten en/of producten met toegevoegde waarde die gebruikers accepteren door de voorwaarden in te voeren
en voorwaarden van de website. Dergelijke toevoegingen aan de tickets zijn niet gegarandeerd.

Toegevoegde producten en / of diensten geleverd met Table
Mountain Tickets zijn "zoals ze zijn" en zonder garantie of garantie. Gebruikers accepteren:
dat diensten en/of producten met toegevoegde waarde all-inclusive zijn in de premiekosten
van kaartjes.

Diensten en / of verkochte producten inbegrepen bij Tafelberg
Tickets zijn niet-restitueerbaar en onlosmakelijk verbonden met de totale kosten. Aankopen zijn:
niet terugbetaalbaar, hetzij een deel van of het geheel van de premium tickets kosten.

Door gebruik te maken van de website Tafelberg Tickets, gebruikers accepteren
premium ticketprijzen voor de Tafelberg-kabelbaan. Waarvan zijn
geadverteerd op de website zijn de basiskosten plus een premie voor de Tafelberg
Kaartjes.

Table Mountain Tickets biedt een service aan gebruikers en verzamelt
betalingen voor die diensten namens elk bedrijf. Daarom elke service
inclusief tickets zijn onderhevig aan de specifieke voorwaarden van elk bedrijf.

Tickets die via de website worden verkocht, kunnen niet worden ingewisseld voor
andere doeleinden dan het beoogde gebruik. Table Mountain Tickets biedt een service
inclusief toegang tot de kabelbaan van de Tafelberg-kabelbaan.

Gebruikers zijn geheel verantwoordelijk voor het vertrouwd maken met
zelf met de algemene voorwaarden, mededelingen, en alle andere communicatie
bedoeld voor kopers van Tafelberg-tickets. Voorwaarden van derden en
Voorwaarden zijn van toepassing.

Herdistributie van tickets door kopers is verboden, en door de Tafelberg te verdelen
tickets voor ongeoorloofd gebruik, de koper maakt dergelijke tickets ongeldig en geeft toestemming voor de website
om de ongeldige tickets opnieuw te distribueren naar andere gebruikers.

Tickets gekocht via de website mogen niet gebruikt worden voor:
doeleinden bedoeld voor reclame, Promotie, of andere voorwerpen dan de
bedoeld gebruik. Handelsmerken van de website(s) mogen niet worden gebruikt.

Tickets gekocht via de website zijn bedoeld om te worden gebruikt
als een één per één basis. Eén Tafelberg-ticket staat één gebruiker toe met één
uniek geïdentificeerde barcode om de kabelbaan in te voeren.

Tafelberg tickets die verloren zijn gegaan, gestolen,
beschadigd, of vernietigd zijn de aansprakelijkheid van de kopers. Beschadigde elektronische
communicatie, inclusief tickets, valt niet onder de garantie.

Tafelbergtickets kunnen niet worden gerestitueerd via de website.
Eventuele restituties of verzoeken om annuleringen, wijzigingen en/of aanpassingen voor
tickets door kopers moeten voor evaluatie via het relevante kanaal gaan.

Terugbetalingen kunnen worden verwerkt met dezelfde betaalmethode
gebruikt voor de betaling bij het maken van de boeking. Tafelbergtickets kunnen worden uitgegeven
voor een terugbetaling via dezelfde methode die kopers gebruikten om te betalen.

Tickets die na betaling worden verstrekt, bevatten unieke barcode(s)
en/of toegangscodes. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bewaren van dergelijke identificatie
cijfers en verlies, diefstal, of schade aan informatie is de aansprakelijkheid van de koper.

Barcode(s) en/of toegangscodes worden meestal binnen 24
uur vanaf het moment dat de betaling is ontvangen door Table Mountain Tickets. Echter,
er zijn uitzonderingen die worden beschreven in de algemene voorwaarden.

Het kopen van tickets betekent dat de gebruiker(s) en/of koper(s)
van de Tafelberg-tickets geven het recht op een formele procedure vrij voordat een
consumentenarbitragecommissie en vrijgeven Tafelbergtickets.

Gebruiker(s) en/of koper(s) van tickets doen afstand van Tafel
Berg Tickets: het zijn eigenaren, Schepper, derden, en/of onderaannemers van
alle aansprakelijkheid voor vorderingen die voortvloeien uit door consumenten arbitrale procedures of
verwant.

Boekingsvoorwaarden.

Gebruikers onder de leeftijd van 18 toestemming van een ouder nodig
of voogd. Tickets gekocht via Tafelberg Tickets bieden
dat gebruikers de wettelijke leeftijd hebben om persoonlijke gegevens te verstrekken en tickets te kopen.

Onder de 18 jaar mogen geen persoonlijke informatie verstrekken of vervalsen
individuele details voor tickets via Tafelberg Tickets. Identiteitsdocumenten
het bevestigen van de leeftijd kan worden gevraagd voordat boekingen worden geaccepteerd.

Kaarten voor de Tafelberg worden verkregen door het invullen van de
aangewezen formulieren en betalen. De betaling wordt verwerkt door derden, en
De financiële gegevens van gebruikers worden niet opgeslagen door de Table Mountain Tickets-website.

Tickets zijn onderworpen aan een boekingsproces, en daarna,
transacties worden ter beoordeling aan gebruikers gepresenteerd, correct, erkennen, of
terugtrekken. Betalingen zijn definitief, en meestal, tickets zijn niet-restitueerbare boekingen.

Boekingsdetails zijn definitief, en tickets gekocht via
Het is onwaarschijnlijk dat de Tafelberg-tickets later na betaling worden gecorrigeerd. De
Het aantal uitgegeven tickets kan worden beperkt om oneerlijke handelspraktijken te voorkomen.

Betalingen ingediend op de website van Table Mountain Tickets
overeenkomsten sluiten tussen Gebruiker en Tafelbergtickets. Betalingen afgerond
zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de website.

Table Mountain Tickets beslist over het al dan niet
om de gesloten overeenkomst tussen Table Mountain Tickets en gebruikers te aanvaarden.
Tafelbergtickets kunnen het contract zonder voorafgaande kennisgeving ongeldig maken.

Gebruiker / s zijn verantwoordelijk voor het beoordelen van alle website’s
Voorwaarden, Privacybeleid, en andere mededelingen, inclusief disclaimers ervoor
betalen voor tickets op de website of derde partij.

De betaling vormt de voltooiing van de boeking en
bindt gebruikers wettelijk aan de algemene voorwaarden en het beleid zoals beschreven op de
website, inclusief deze Algemene Voorwaarden van opwaartse ticketaanbieders.

Tafelberg Tickets behoudt zich het recht voor om niet te verstrekken
tickets aan gebruikers na voltooiing van de boeking. In dergelijke gevallen, de gebruikers
worden meestal op de hoogte gesteld via de verstrekte e-mailcontactgegevens.

Vooral, die personen die Tafelbergtickets boeken
onder de minimumleeftijd worden gediskwalificeerd voor het plaatsen van een bestelling zonder de
instemmende ouder of voogd die de bestelling voor de gebruiker plaatst.

Boekingsbevestigingen worden niet gegarandeerd ontvangen door
gebruikers. Echter, Table Mountain Tickets stuurt over het algemeen een boekingsbevestiging
nadat succesvolle betalingen door gebruikers zijn gedaan.

Meldingen die Table Mountain Tickets verstuurt kunnen zijn:
beschadigd of beschadigd bij ontvangst door de gebruiker. Gebruikers aanvaarden aansprakelijkheid in
de gevallen dat de correspondenties onleesbaar of niet bezorgd zijn.

Nalaten van de gebruiker om de boekingsbevestiging te bekijken
samen met de Tafelberg-tickets heeft geen invloed op de geldigheid van de
uiteindelijk tot stand gekomen overeenkomst(en) tussen gebruiker en Table Mountain Tickets.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het bevestigen dat boekingen hebben:
succesvol geplaatst na betaling. Fouten of onderbrekingen gebruikers
ervaring tijdens het maken van een boeking zijn aansprakelijk door de gebruikers.

Table Mountain Tickets is niet aansprakelijk voor gebruikers
ervan uitgaande dat de boekingen zijn geplaatst, verwerkt, en/of voltooid zonder de
boekingsmelding of voldoende bericht van boeking en betaling.

Wijzigingen in informatie zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de
gebruikers om Table Mountain Tickets op de hoogte te stellen voor het maken van wijzigingen. Geen garanties zijn
gemaakt dat informatie kan worden gewijzigd zodra de boekingen zijn voltooid.

Gebruikers mogen geen gewijzigde Algemene Voorwaarden indienen en
onderwerp Tafelbergtickets aan algemene voorwaarden die verder gaan dan die van de website
Voorwaarden. Door de gebruiker opgenomen T's en C's zijn ongeldig en nietig.

Table Mountain Tickets houdt gegevens bij over gebruikersboekingen
aankopen en heeft toegang tot boekingen om de gebruikerservaring te verbeteren.
Gebruikersrecords kunnen op verzoek worden geweigerd aan Tafelbergtickets.

Betalingsvoorwaarden.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het indienen van betalingsgegevens
met boekingen. Gebruikers die een boeking indienen, autoriseren de website Tafelberg
Tickets en derden om de betaling van de gegevens af te schrijven.

Gebruikers autoriseren Tafelbergtickets en derden,
inclusief betalingsverwerkers, om betaling te verkrijgen van de verstrekte gebruikers
informatie op elk moment volgend op een website-boekingsverzoek.

Tafelbergtickets zijn niet verplicht om gebruikers te verstrekken
met tickets voordat de volledige betaling is ontvangen, en die betaling hebben gecontroleerd
zich houdt aan de Algemene Voorwaarden zoals vermeld op de website.

Gebruikers garanderen dat betalingsinformatie die is ingediend bij Table
Mountain Tickets en externe betalingsverwerkers mogen invullen
dergelijke acties. Gebruikers hierboven 18 mag geen betaling voor anderen verzenden.

Garantie en aansprakelijkheid.

Tafelberg Tickets garanderen niet hetzelfde en
wijzen de maximaal toegestane omvang van de wet en elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit:
weglatingen en onjuistheden veroorzaakt door nalatigheid en/of fraude.

Table Mountain Tickets is niet aansprakelijk voor enige indirecte,
speciaal, of gevolgschade of welke aard dan ook ontstaan ​​in verband met
bij elke boeking, inclusief nalatigheid gered door de mate waarin gedekt.

Tafelbergtickets zijn in geen geval aansprakelijk voor meer
dan het bedrag van het op de website betaalde ticket. Ongeacht of
oorzaken van de claim zijn contractueel, statuut, delict, of nalatigheid.

Het bijwonen van Table Mountain National Park en de Aerial
Kabelbaan loopt risico van de persoon/personen en/of dieren die de kaartjes vergezellen voor:
verlies, diefstal, of schade aan eigendommen, personen, of dieren die de tickets gebruiken.

Algemene voorwaarden communicatie.

Opgenomen met communicatie bij het adresseren van Tabel
Mountain Tickets website en zijn makers, modifiers of beheerders zijn de
volgende stukjes informatie die een verzoek van een gebruiker moeten vergezellen.

Gebruiker(s) en koper(s) volledige naam/namen, fysiek adres/es,
telefoonnummers, e-mail/s, factuurnummer/s, bon nummer/s, problemen met
de kaartjes, bedrijf, website of persoon/personen, actie/s of remedie.

Bij de correspondentie moet een verklaring worden gevoegd
bevestigen dat de informatie te goeder trouw is ingediend. Een verklaring die bevestigt
de informatie is correct volgens de gebruiker(s) en/of kopers.

In de communicatie, vermeld de gebruiker(s) en/of
handtekeningen van de koper/s of beide als de gebruiker/s verschillend zijn van de kopers
navraag doen namens de koper/s die tickets boeken/s.

De digitale diensten van Table Mountain Tickets zijn onderworpen aan de:
wetten van de Republiek Zuid-Afrika en de SA-jurisdictie van de Zuid-Afrikaanse
kantonrechter voor een geschil dat ontstaat en verband houdt met het gebruik.

Gebruiker(s) en/of kopers accepteren dat fysieke adres(sen)
ingediend op communicatie kan worden gebruikt voor doeleinden, inclusief het serveren van
mededelingen. Gebruiker(s) en/of koper(s) zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen.

Bepalingen van de overeenkomst die niet worden nagekomen door de tickets
website en zijn makers, eigenaren, en het personeel van Table Mountain Tickets niet
invloed hebben op andere delen van de overeenkomst die van kracht en doorlopend blijven.

Gebruiker(s) en/of kopers mogen niet uitbesteden, afstaan,
rechten delegeren en/of overdragen, verplichtingen, en/of plichten jegens wie dan ook,
inclusief alle bedrijven, vertrouwt op, en/of natuurlijke personen en/of derden.

Tafelberg Tickets kunnen afstaan, delegeren, of overdragen is het
rechten, verplichtingen, of plichten jegens derden, inclusief bedrijven, vertrouwt op,
individuen, en derden in het geheel van de Ts en Cs.

Onvermijdelijke gebeurtenissen die Tafelbergtickets belemmeren'
mogelijkheid om taken uit te voeren die vertragingen veroorzaken worden verontschuldigd door gebruiker(s) en/of
kopers. Mislukte Tafelberg Tickets is eveneens verontschuldigd.