הצהרת אחריות ושיפוי

הצהרת אחריות ושיפוי

Table Mountain Tickets website and its’ members, legal advisers, partners, consultants, or agents cannot be held liable for loss or damages either direct or indirect from using the website.

Nor can Table Mountain Tickets be liable for any loss or damage from the omission or negligence in the information of communications or correspondences or left out in any document, file, folder, or call.

Table Mountain Aerial Cableway Indemnity Notice.

Table Mountain Aerial Cableway Company (Pty) Ltd, it’s directors, employees, and agents, may not be held liable for consequences, including injury, נֵזֶק, או אובדן או רכוש מכל סיבה שהיא.

הסיבות הנובעות כוללות, אך אינן מוגבלות, באמצעות שימוש במתקני חברת הרכבל האווירי של השולחן, כגון רכבל / ים, בניינים, צִיוּד, מסלולים, תצפיות, אזורים, שֵׁרוּתִים, וחנויות.