Thông tin cập nhật về Cáp treo lên núi Bàn COVID-19

Hiện đã có vé Table Mountain! ? Bấm vào đây

updates-on-covid-19-table-mountain

Due to the recent epidemic, the Aerial Cableway remains closed until further notice. Sorry for the inconvenience caused during this time. The closure is TEMPORARY, và mọi hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục như bình thường sau khi chính phủ thông báo rằng có thể tiếp tục.

Thông báo trên trang web này là nguồn thông tin cập nhật về đại dịch COVID-19. không may, xác nhận về ngày không có Đường cáp treo trên không Table Mountain tiếp tục hoạt động.