Thông báo từ chối trách nhiệm và bồi thường

Thông báo từ chối trách nhiệm và bồi thường

Trang web Table Mountain Tickets và các thành viên của nó, cố vấn pháp lý, đối tác, chuyên gia tư vấn, or agents cannot be held liable for loss or damages either direct or indirect from using the website.

Nor can Table Mountain Tickets be liable for any loss or damage from the omission or negligence in the information of communications or correspondences or left out in any document, file, folder, or call.

Table Mountain Aerial Cableway Indemnity Notice.

Table Mountain Aerial Cableway Company (Pty) Ltd, it’s directors, employees, and agents, may not be held liable for consequences, including injury, damage, or loss or property from any cause/s.

Các nguyên nhân phát sinh bao gồm nhưng không giới hạn thông qua việc sử dụng các tiện nghi của Công ty Đường cáp treo trên không Table Mountain như / s cáp treo, các tòa nhà, Trang thiết bị, những con đường, quan sát, khu vực, toilet, và các cửa hàng.